บทความ ความรู้

แจ้งข้อมูล  ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวการจัดอบรม / บทความผู้จัดการมัน / กิจกรรมผู้จัดการมัน

กิจกรรมแคมเปญ “มันปลดหนี้” ด้วย ระบบผู้จัดการมัน 2017 "จัดขึ้นเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – เมษายน 2561  เป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดให้กับพี่น้องชาวไร่มันสำปะหลัง พี่น้องสมาชิกผู้จัดการมัน ที่ปลูกมันสำปะหลัง ระบบผู้จัดการมัน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม #มันปลดหนี้ระบบผู้จัดการมัน2017 ให้มีคุณภาพเพิ่มผลผลิต  ทำมันสำปะหลังอย่างไรไม่ให้ขาดทุน ทำมันสำปะหลังอย่างไรไม่ให้เป็นหนี้  และทำมันสำปะหลังอย่างไรให้ลดต้นทุนอย่างแท้จริง” วันนี้พี่น้องสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยกันกับผู้จัดการมัน การจัดกิจกรรมแคมเปญนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไร่มันสำปะหลัง และพี่น้องสมาชิกผู้จัดการมัน เป็นกำลังใจให้พี่น้องฝ่าวิกฤติภาวะเศรษฐกิจทางด้านการปลูกมันสำปะหลัง ปลูกมันสำปะหลังอย่างมี "เป้าหมาย" ไปด้วยกันในวันนี้

จัดขึ้นเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – ธันวาคม 2561  เป็นกิจกรรม  “สร้างรอยยิ้ม และเป็นกำลังใจ” เป็นกิจกรรมที่มอบให้กับพี่น้องเกษตรกร พี่น้องชาวไร่มันสำปะหลัง พี่น้องสมาชิกผู้จัดการมัน  กับการทำอาชีพเกษตรกร ให้มี “การทำเกษตรอย่างมีเป้าหมาย ทำการเกษตรอย่างมีระบบ ทำเกษตรให้ประสบกับความสำเร็จ  พัฒนาอาชีพเกษตรของตนเอง  การลงทุนทำเกษตรอย่างมีเป้าหมาย มองเห็นรายได้ มองเห็นตลาดสินค้าในอนาคต กับการปลูกมันสำปะหลัง และการทำการเกษตรในปัจจุบัน ผู้จัดการมันต้องการอยากเห็นรอยยิ้มของพี่น้องคนไทย พี่น้องเกษตรกรไทย และอยากให้พี่น้องมีความสุข “ความสุขอยู่ในไร่” ภูมิใจในอาชีพ “เกษตรกร” เพื่อจะได้ช่วยกันพัฒนาการเกษตรบ้านเรา ประเทศไทยของเรา ให้เจริญก้าวหน้า และปลอดภัยทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย จนถึงผู้บริโภค

จากใจ "ผู้ชายของของจริง" ผู้จัดการมัน

ผู้จัดการมันต้องการนำหัวมันสำปะหลังในแปลงจริงของพี่น้องที่ปลูก "ลุงวินัย" เพื่อประกอบเป็น "สื่อประกอบการเรียนรู้ของจริง" เรื่องการปลูกมันสำปะหลัง เพื่อจะได้นำความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการปลูกมันสำปะหลังอย่างมีระบบและยั่งยืนให้กับพี่น้องสมาชิกด้วยกันได้รับทราบและเข้าใจได้อย่างชัดเจนในหัวข้อการอบรม "โครงการรวบรวม แปรรูปเก็บรักษาและพัฒนาคุณภาพมันสำปะหลัง" ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้จัดการมันอบรมให้ความรู้พี่น้องสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด "โครงการรวบรวม แปรรูปเก็บรักษาและพัฒนาคุณภาพมันสำปะหลัง" จ.ลำปาง

กิจกรรมแคมเปญร่วมสนุก และลุ้นเป็นผู้โชคดีรับรางวัลกับแคมเปญ “เป้าหมายวันนี้ เพื่อสิ่งดี ๆ ในปี 2560” กับ ระบบผู้จัดการมัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 มกราคม 2560 เป็นกิจกรรมร่วมสนุกจากผู้จัดการมัน เพื่อมอบให้เป็นของขวัญ และเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกร พี่น้องชาวไร่มันสำปะหลัง พี่น้องสมาชิกผู้จัดการมัน ต้อนรับปีใหม่ และสวัสดีปีใหม่พี่น้อง กับเป้าหมายวันนี้ กับอาชีพเกษตรกร และการลงมือทำในอาชีพนี้เพื่อสิ่งดี ๆ ในปี 2560

พี่น้องไนจีเรียและกานาเดินทางศึกษาดูงานวิธีปลูกมันอย่างมีระบบกับ ผู้จัดการมัน นัตเขต ตันปิง จ.กำแพงเพชร

4 ธ.ค. 2559 ผู้จัดการมันร่วมงานกิจกรรมออมทรัพย์ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าระบบผู้จัดการมัน "สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด" วันที่ 30 พ.ย. 2559

อบรมให้ความรู้เรื่องการทำการเกษตรอย่างมีระบบและการปลูกมันสำปะหลังลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

"ไม่มีการลงทุนใดจะคุ้มค่าไปกว่า...การลงทุนกับ "ตัวเราเอง" ของจริงดูไม่ยาก...ถ้าใช้ "สติ" ดูครับพี่น้อง...ผู้จัดการมัน นัตเขต ตันปิง

อบรม "ทำเกษตรอย่างไรให้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริง ด้วยระบบผู้จัดการมัน" วันที่ 19 พ.ย. 2559

"งานเสวนาศักยภาพและอนาคตตลาดมันสำปะหลังประเทศไทยเพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน" โครงการแปรรูปมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรมอาหารเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรชุมชน

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพิธีเทิดพระเกียรติ และแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ผู้จัดการมันเข้าอบรม "โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ระยะที่ 2 ระดับแผนธุรกิจ (Business Plan) โดย สสว., SME Bank และ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย" วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมนิลทกาญจน์ ราชาบุรี โฮเต็ล จ.ตาก

จากใจ “ผู้ชายขายของ” “ขายของ”... 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา ของความคิดเห็น ใต้คลิปผู้จัดการมันวันนี้ “เลิกเชื่อได้แล้ว EP.1 “เขาว่า” ปลูกมันคอนโด ควั้นตา ปาดตา เพิ่มผลผลิต”

กิจกรรมการออกบูธแสดงสินค้าผู้จัดการมัน แคมเปญ “คืนกำไรให้ลูกค้า” พร้อมให้ความรู้การปลูกมันสำปะหลังอย่างมีระบบ ให้มีคุณภาพและเพิ่มผลผลิต สำหรับพี่น้องที่ใช้สินค้าผู้จัดการมัน

6 ข้อคิดเรียนรู้จากพันธุ์มัน "PKM01 ระบบผู้จัดการมัน" ถ้าพี่น้องอยากรวย!! หลายคนอาจจะตั้งคำถามในวันนี้ว่า "พันธุ์มันPKM01" คือพันธุ์อะไร?..ทำไมพี่น้องที่ปลูกมันพันธุ์นี้แล้วได้ผลผลิตสูง

#ผู้จัดการมัน ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงาน #YouTube Community Roundtable Production ที่ ออฟฟิศ #Google ประเทศไทย ชั้น 16 อาคาร Park Venture Ecople. จ.กรุงเทพมหานคร วันที่ 14 พ.ค. 2560

ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้า ทั้งชุดมันสำปะหลัง หรือชุดอ้อย และชุดสมาชิกผู้จัดการมันได้รับฟรี!! ทันที ของที่ระลึก จากผู้จัดการมัน "เสื้อยืดผู้จัดการมัน"  จำนวน 1 ตัว

สมัครชุดสมาชิกผู้จัดการมันวันนี้เพียง 6,000 บาท จะได้รับสินค้าผู้จัดการมันทันทีมูลค่า 7,630 บาท พร้อมกับเสื้อที่ระลึกแขนยาวจากผู้จัดการมัน จำนวน 1 ตัว พร้อมบัตรสมาชิกส่วนลดในการซื้อสินค้าผู้จัดการมันครั้งต่อไป ชิ้นละ 100 บาททันที **หมายเหตุ (ยกเว้นใช้กับสารปรับปรุงดิน Cassava นน.50 กก.)

"แสงเทียนแห่งปัญญา" ผู้จัดการมัน เข้าร่วมกราบนมัสการ ท่านพระอาจารย์มหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่าน ว. วชิรเมธี) ณ. ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย "ธรรมะก็คือ ความจริงที่แฝงตัวอยู่ในธรรมชาติ"

"แบบอย่างของการทำงานที่ยิ่งใหญ่" วัดร่องขุ่นความงดงามผลงานศิลปะ งานพุทธศิลป์เพื่อแผ่นดิน ที่รังสรรค์ได้อย่างวิจิตรงดงาม โดยท่าน อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

#เป็นอะไรมากกว่าการปลูกมันสำปะหลัง 3 พ.ค. 2560 #ผู้จัดการมัน ตรวจเยี่ยมไร่อ้อยโครงการ #ปลูกอ้อย1ไร่30ตัน ด้วย #ระบบผู้จัดการมัน

13พ.ค.เรียนรู้ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจด้านการเกษตร!! ไม่ให้เป็นหนี้ ลดต้นทุนที่แท้จริง|ผู้จัดการมันอบรม

ส่งกำลังใจ "สู้ไปด้วยกัน!!เดินไปข้างหน้า" พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ พี่น้องเกษตรกรไทย | ผู้จัดการมัน

โครงการ "มันปลดหนี้!!" ใหญ่ดกแป้งดีมีเปอร์เซ็นต์แป้ง ระบบผู้จัดการมัน | ผู้จัดการมัน พบกันปี พ.ศ. 2560/2561 เร็ว ๆ นี้

ปลูกมันมา 30 ปี ไม่เคยเจอ!! ขุดมันได้แบบนี้ "พี่แมน"สมาชิกสหกรณ์นิคมนครชุม| ผู้จัดการมันขุดมัน EP.5

Powered by MakeWebEasy.com