โชว่า 2 (Showa 2)

คุณสมบัติสินค้า:

โชว่า 2 ปุ๋ยเคมีน้ำ (Showa 2) เร่งการโตลำต้น ราก และใบสมบูรณ์ เพิ่มเปอร์เซนต์แป้งพืชมีหัว เพิ่มเติมแร่ธาตุที่พืชต้องการ หมายเหตุ**การสั่งซื้อ  และการบริการจัดส่งสินค้าประเภทโชว่า 2 ปุ๋ยเคมีน้ำ มีรายละเอียดดังนี้ :   ***กรณีสั่งซื้อสินค้าโชว่า 2 ปุ๋ยเคมีน้ำ จำนวน 1 ขวด พี่น้องชำระเงินค่าขนส่งเพิ่มเติม 50 บาท บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านพี่น้อง!!!   ***กรณีสั่งซื้อสินค้าโชว่า 2 ปุ๋ยเคมีน้ำสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำ 2 ขวดขึ้นไป บริการจัดส่งสินค้าฟรี!!! ถึงบ้านพี่น้อง!!!

Share

Share

โชว่า2 ปุ๋ยเคมีน้ำ

Phujatkanmun Information

รุ่น:

ปุ๋ยเคมีน้ำ ธาตุอาหารรอง-เสริม  โชว่า 2

ใบรับแจ้งเลขที่  รส.2111285/2564 (กรมวิชาการเกษตร)

คุณสมบัติ:เร่งการเจริญเติบโต ลำต้น ราก และใบ
ขนาดบรรจุ:1 ลิตร (1,000 ซีซี)
อัตราส่วนการใช้:20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
ประโยชน์ใช้สอย:ช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และอาหารเสริมครบทุกตัว ที่มีความจำเป็นต่อพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
วิธีการเก็บรักษา:ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ห่างจากแสงแดด
บริการขนส่งสินค้า:หมายเหตุ**การสั่งซื้อ  และการบริการจัดส่งสินค้าประเภท
เพาเวอร์ท๊อป ปุ๋ยเคมีน้ำ มีรายละเอียดดังนี้ :

 
***กรณีสั่งซื้อสินค้า โชว่า 2  ปุ๋ยเคมีน้ำ 

จำนวน 1 ขวด พี่น้องชำระเงินค่าขนส่งเพิ่มเติม 50 บาท

 
***กรณีสั่งซื้อสินค้า โชว่า 2 ปุ๋ยเคมีน้ำ

สั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำ 2 ขวดขึ้นไป บริการจัดส่งสินค้าฟรี!!!

ถึงบ้านพี่น้อง!!!

 
***กรณีสั่งซื้อสินค้า โชว่า 2 ปุ๋ยเคมีน้ำ

สั่งซื้อสินค้าตามชุดโปรโมชั่นสินค้า ตามระยะเวลาช่วงเวลา

การจัดโปรโมชั่นพิเศษ!!! บริการจัดส่งสินค้าฟรี!!!

ถึงบ้านพี่น้อง!!!