ปลูกมันสำปะหลัง

Best Seller

ชุดสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง อย่างมีระบบ ด้วย "ระบบผู้จัดการมัน" เริ่มตั้งแต่การชุบแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง จนถึงก่อนการเก็บเกี่ยวขุดมันสำปะหลัง 1 ชุด ใช้ได้พื้นที่ 2 ไร่

฿ 3,250 ฿ 3,250