อัพเดทรายชื่อผู้เข้าอบรมปลูกมันสำปะหลังอย่างมืออาชีพ วันที่ 9 ก.พ. 2562 Open House Academy 2019 ครั้งที่ 2

Last updated: 2019-01-09  |  1662 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อัพเดทรายชื่อผู้เข้าอบรมปลูกมันสำปะหลังอย่างมืออาชีพ วันที่ 9 ก.พ. 2562 Open House Academy 2019 ครั้งที่ 2

ผู้จัดการมันแจ้งประกาศรายชื่อพร้อมตั๋วเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าอบรมปลูกมันสำปะหลังอย่างมืออาชีพ

Phujatkanmun Open House Academy 2019 ครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 9 ก.พ.2562 เวลา 07.00 น. - 16.00 น.

รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานครั้งนี้จำนวน 200 คนเท่านั้น!!!

 

พี่น้องสามารถติดตามการแจ้งอัพเดทรายชื่อและเลขที่ตั๋ว

เข้าร่วมกิจกรรมหลังการจองชำระเงินลงทะเบียน

เรียบร้อยได้ที่นี่เลยคะ...


ติดตามการอัพเดทรายชื่อจนกว่าจะถึงงานกิจกรรมการอบรม

ขอบคุณคะ^^