ปีที่ 3 เว็บไซต์ www.ผู้จัดการมัน.com DBD Verified  ระดับ Silver 

Last updated: 2019-11-29  |  569 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปีที่ 3 เว็บไซต์ www.ผู้จัดการมัน.com DBD Verified  ระดับ Silver 

#เราจะไม่หยุดพัฒนาก้าวต่อไปข้างหน้า #พี่น้องมั่นใจในสินค้าและการบริการ 
ของผู้จัดการมันได้ค่ะ!!! ผู้จัดการมันจะนำพาพี่น้องเกษตรกร
และพี่น้องFC ผู้จัดการมัน...
ให้มีรอยยิ้มและความสุข ปลดหนี้ให้ได้ค่ะ❤
.

#ปีที่3ที่เว็บไซต์ผู้จัดการมัน 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce 
#ความน่าเชื่อถือระดับดี #DBDVerified 
ระดับ #Silver