Best Seller

ชุดปลูกอ้อย ระบบผู้จัดการมัน

คุณสมบัติสินค้า:

ชุดการปลูกอ้อย "ระบบผู้จัดการมัน" ช่วยให้อ้อยมีการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มผลผลิตอ้อยได้สูงขึ้น เริ่มใช้ตั้งแต่ชุบแช่ท่อนอ้อย และเริ่มฉีดพ่นทางใบตั้งแต่อ้อยอายุได้ 25 วัน จนถึงอายุอ้อย 6 เดือน ใช้เพิ่มผลผลิตอ้อยสูงขึ้น 1 ชุด ใช้ได้พื้นที่ 2 ไร่

Share

Share

"ชุดปลูกอ้อย  ระบบผู้จัดการมัน"

ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม  ปลอดภัยต่อผู้ใช้

 

Phujatkanmun Information

รุ่น:

ปุ๋ยเคมีน้ำ ชุดปลูกอ้อย ระบบผู้จัดการมัน

คุณสมบัติ:

ชุดสำหรับการปลูกอ้อย อย่างมีระบบ ด้วย "ระบบผู้จัดการมัน"

ช่วยให้อ้อยมีการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มผลผลิตอ้อยได้สูงขึ้น เริ่มใช้ตั้งแต่ชุบแช่ท่อนอ้อย และเริ่มฉีดพ่นทางใบตั้งแต่อ้อยอายุได้ 25 วัน จนถึงอายุอ้อย 6 เดือน ใช้เพิ่มผลผลิตอ้อยสูงขึ้น 1 ชุด ใช้ได้พื้นที่ 2 ไร่

ขนาดบรรจุ:ชุดมันสำปะหลัง 1 ชุดสินค้าจะมีสินค้าผู้จัดการมัน จำนวน 5 ขวด
อัตราส่วนการใช้:

 มีเอกสารวิธีการใช้ แนบไปกับชุดสินค้า "ชุดปลูกอ้อย"

ตั้งแต่เริ่มแรกการเตรียมดิน จนถึงการชุบแช่ท่อนอ้อย และโปรแกรมการฉีดบำรุงต้นอ้อยตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด

 1 ชุดอ้อย ใช้ได้พื้นที่ 2 ไร่

ประโยชน์ใช้สอย:

  • ใช้สำหรับเพิ่มผลผลิตอ้อย
วิธีการเก็บรักษา:

** ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ห่างจากแสงแดด**

ข้อควรระวัง:

 ห้ามรับประทาน  เก็บให้พ้นมือเด็ก เมื่อเข้าตาล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีเป็นเวลา  10 นาที  หากยังระคายเคือง  ควรพบแพทย์

บริการขนส่งสินค้า:

หมายเหตุ**การสั่งซื้อ  และการบริการจัดส่งสินค้าประเภท
ชุดอ้อย มีรายละเอียดดังนี้ :

 
***กรณีสั่งซื้อสินค้า "ชุดอ้อย" สั่งซื้อสินค้าตามชุด!!!

บริการจัดส่งสินค้าฟรี!!! ถึงบ้านพี่น้อง!!!