New
Best Seller

ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดิน CASSAVA QUICK ชนิดน้ำ

คุณสมบัติสินค้า:

ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดิน CASSAVA QUICK (ชนิดน้ำ) ใช้ปรับปรุงดินปรับสภาพดิน เตรียมดินก่อนปลูกพืช ช่วยกำจัดเชื้อราตัวลบในดิน ทำให้ดินร่วนซุย เพิ่มแร่ธาตุในดิน เติมออกซิเจนในดิน ทำให้ดินฟูร่วนซุย เหมาะแก่การขยายหัวมันสำปะหลัง ลดความเป็นกรดเป็นด่างในดิน ปรับปรุงโครงสร้างดิน ใช้แทนอินทรีย์วัตถุ

Share

Share

Cassava ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดิน ชนิดเม็ด (1 ตัน)

Phujatkanmun Information

รุ่น:ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดิน (ชนิดน้ำ)
คุณสมบัติ:ปรับปรุงดิน ปรับสภาพดิน เตรียมดินก่อนปลูกพืช
ขนาดบรรจุ:4 ลิตร (แกลลอน)
อัตราส่วนการใช้:

4 ลิตร ใช้ได้ในพื้นที่ 2 ไร่ ผสมน้ำ 800 ลิตร

ใช้ปรับปรุงดิน แทนอินทรีย์วัตถุ

4 ลิตร ใช้ได้ในพื้นที่ 2 ไร่  ผสมน้ำ 800 ลิตร

ปรับปรุงดิน

4 ลิตร ใช้ได้ในพื้นที่ 2 ไร่  ต่อน้ำ 800 ลิตร

ช่วยช่วงหน้าแล้ง รักษาพืชสภาวะขาดน้ำ และช่วยเพิ่ม

ผลผลิตมันสำปะหลัง

4 ลิตร ใช้อัตราส่วน 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ฉีดพ่นบริเวณโคนต้น

ประโยชน์ใช้สอย:

ใช้ปรับปรุงดินปรับสภาพดิน เตรียมดินก่อนปลูกพืช ช่วยกำจัดเชื้อราตัวลบในดิน ทำให้ดินร่วนซุย เพิ่มแร่ธาตุในดิน เติมออกซิเจนในดิน ทำให้ดินฟูร่วนซุย เหมาะแก่การขยายหัวมันสำปะหลัง ลดความเป็นกรดเป็นด่างในดิน ปรับปรุงโครงสร้างดิน ใช้แทนอินทรีย์วัตถุ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ในการปลูกพืช

วิธีการเก็บรักษา:ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ห่างจากแสงแดด

บริการขนส่งสินค้า:

บริการจัดส่งสินค้าฟรี!!! ถึงบ้านพี่น้อง!!!