ค้นพบ 1 รายการ จากคำว่า"ขุดมันผลผลิต8-10ตันต่อไร่"