ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา

ผู้ให้บริการขนส่ง

ไปรษณีย์ไทย Kerry DHL
วันที่/เวลา ส่งสินค้า ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า รหัสใบสั่งซื้อ
2017-08-17 00:00:00 คุณ สำเนียง จ.อุดรธานี SSMK000028078 Kerry-ems
2017-08-17 00:00:00 คุณ พิษณุ จ.สระแก้ว SSMK000028080 Kerry-ems
2017-08-17 00:00:00 คุณ วิฑูรย์ จ.เพชรบูรณ์ SSMK000028079 Kerry-ems
2017-08-15 00:00:00 คุณเดือนรุ่ง จ.นครราชสีมา SSMK000027703 Kerry-ems
2017-08-14 00:00:00 คุณ บัญชา จ.เพชรบูรณ์ SSMK000027431, Kerry-ems
2017-08-09 00:00:00 คุณ ตุ้มทอง จ.สกลนคร SSMK000026841 Kerry-ems
2017-08-09 00:00:00 คุณ อรณิช จ.นครราชสีมา SSMK000026998 Kerry-ems
2017-08-09 00:00:00 คุณ บุญนาค จ.นครสวรรค์ SSMK000026997 Kerry-ems
2017-08-08 00:00:00 คุณ พงศภัค จ.อำนาจเจริญ SSMK000026730 Kerry-ems
2017-08-08 00:00:00 คุณ ทันต์ จ.พิจิตร SSMK000026729 Kerry-ems
2017-08-07 00:00:00 คุณ บังอร จ.มหาสารคาม SSMK000026407 Kerry-ems
2017-08-04 00:00:00 คุณ จรัส จ.ชลบุรี SSMK000026140 Kerry-ems
2017-08-02 00:00:00 คุณ ชิง จ.ชลบุรี SSMK000025754 Kerry-ems
2017-08-02 00:00:00 คุณ เกียรติก้อง จ.ชัยภูมิ SSMK000025755 Kerry-ems
2017-07-31 00:00:00 คุณ ธวัชชัย จ.นครราชสีมา SSMK000025368 Kerry-ems
2017-07-31 00:00:00 คุณ ดาลุน จ.เลย SSMK000025371 Kerry-ems
2017-07-31 00:00:00 คุณ วิทวัส จ.สุพรรณบุรี SSMK000025369 Kerry-ems
2017-07-31 00:00:00 คุณ วสันต์ จ.ราชบุรี SSMK000025520 Kerry-ems
2017-07-31 00:00:00 คุณ สมพร จ.นครราชสีมา SSMK000025370 Kerry-ems
2017-07-31 00:00:00 คุณ จรัส จ.อุดรธานี SSMK000025367 Kerry-ems
2017-07-29 00:00:00 คุณเดือนรุ่ง จ.นครราชสีมา SSMK000025116 Kerry-ems
2017-07-29 00:00:00 สิบเอกธนิต จ.อุดรธานี SSMK000025115 Kerry-ems
2017-07-27 00:00:00 คุณ อรณิช จ.นครราชสีมา SSMK000025019 Kerry-ems
2017-07-27 00:00:00 คุณ อุดร จ.นครราชสีมา SSMK000025018 Kerry-ems
2017-07-26 00:00:00 คุณ ดวงดี จ.กาฬสินธ์ุ SSMK000024922 Kerry-ems
2017-07-25 00:00:00 คุณ มณฑล จ.สุพรรณบุรี SSMK000024647 Kerry-ems
2017-07-25 00:00:00 คุณ สมพร จ.นครราชสีมา SSMK000024648 Kerry-ems
2017-07-24 00:00:00 คุณ โล ชิง หนาน จ.ชลบุรี 1631707025707 DHL-ems
2017-07-24 00:00:00 คุณ บัญชา จ.เพชรบูรณ์ SSMK000024507 Kerry-ems
2017-07-21 00:00:00 คุณ วสันต์ จ.ราชบุรี 1631707023581 DHL-ems
2017-07-21 00:00:00 คุณ กัลยา จ.สุโขทัย SSMK000024171 Kerry-ems
2017-07-17 00:00:00 คุณ เพ็ญนภา จ.นครราชสีมา SSMK000023537 Kerry-ems
2017-07-13 00:00:00 คุณ อารีรัตน์ จ.นครราชสีมา SSMK000023026 Kerry-ems
2017-07-13 00:00:00 คุณ วิชิต จ.มหาสารคาม SSMK000022963 Kerry-ems
2017-07-13 00:00:00 คุณ ธีระพงษ์ จ.บุรีรัมย์ SSMK000022964 Kerry-ems
2017-07-13 00:00:00 คุณ แตงโม จ.กาฬสินธุ์ SSMK000022965 Kerry-ems
2017-07-12 00:00:00 คุณ พรรณชิตา จ.อุทัยธานี EQ 8805 4507 1 TH ไปรษณีย์ไทย-EMS
2017-07-11 00:00:00 คุณ บุญรอด จ.นครราชสีมา SSMK000022704 Kerry-ems
2017-07-11 00:00:00 คุณ พิษณุ จ.สระแก้ว SSMK000022702 Kerry-ems
2017-07-11 00:00:00 คุณ มนฑล จ.สุพรรณบุรี SSMK000022701 Kerry-ems
2017-07-11 00:00:00 คุณ สมชาย จ.นนทบุรี SSMK000022703 Kerry-ems
2017-07-11 00:00:00 คุณ สมชาย จ.นนทบุรี SSMK000022700 Kerry-ems
2017-07-10 00:00:00 คุณ บัญชา จ.เพชรบูรณ์ SSMK000022394 Kerry-ems
2017-07-10 00:00:00 คุณ นพรัตน์ จ.นครราชสีมา SSMK000021489 Kerry-ems
2017-07-07 00:00:00 คุณ ตุ้มทอง จ.สกลนคร SSMK000022143 Kerry-ems
2017-07-05 00:00:00 คุณ นิอร จ.ลำปาง 1631707004986 ไปรษณีย์ไทย-EMS
2017-07-05 00:00:00 คุณ พีรพล จ.ตาก 1631707005037 ไปรษณีย์ไทย-EMS
2017-07-05 00:00:00 คุณ มณฑล จ.สุพรรณบุรี 1631707004979 ไปรษณีย์ไทย-EMS
2017-07-05 00:00:00 คุณ กัลยา จ.สระแก้ว 1631707004955 ไปรษณีย์ไทย-EMS
2017-07-05 00:00:00 คุณ พริ้ง จ.เพชรบูรณ์ SSMK000021488 Kerry-ems
2017-07-05 00:00:00 คุณ วิชิต จ.มหาสารคาม SSMK000021490 Kerry-ems
2017-06-30 00:00:00 คุณ วิสัย จ.อุตรดิตถ์ SSMK000021139 Kerry-ems
2017-06-30 00:00:00 คุณ จตุพร จ.นครสวรรค์ SSMK000021138 Kerry-Ems
2017-06-29 00:00:00 คุณ รณชัย จ.อุบลราชธานี EQ056841576TH ไปรษณีย์ไทย-EMS
2017-06-28 00:00:00 คุณ ธีรพงษ์ จ.สุรินทร์ SSMK000020937 Kerry-ems
2017-06-26 00:00:00 คุณ บัญชา จ.เพชรบูรณ์ 039138 DHL-ems
2017-06-26 00:00:00 คุณ พรชัย จ.บุรีรัมย์ SSMK000020475 Kerry-ems
2017-06-26 00:00:00 คุณ ลักษิกา จ.ตาก SSMK000020474 Kerry-ems
2017-06-26 00:00:00 คุณ โสภิต จ.ตาก SSMK000020473 Kerry-ems
2017-06-23 00:00:00 คุณ อารีรัตน์ จ.นครราชสีมา SSMK000020124 Kerry-ems
2017-06-23 00:00:00 คุณ สมพงศ์ จ.นครราชสีมา SSMK000020125 Kerry-ems
2017-06-22 00:00:00 คุณ ชัยวัฒน์ จ.กาญจนบุรี SSMK000020047 Kerry-ems
2017-06-21 00:00:00 คุณ เอกรินทร์ จ.หนองบัวลำภู SSMK000019873 Kerry-ems
2017-06-20 00:00:00 คุณ สาธิต จ.นครสวรรค์ SSMK000019771 Kerry-ems
2017-06-19 00:00:00 คุณ ชิง จ.ชลบุรี SSMK000019617 Kerry-ems
2017-06-17 00:00:00 คุณ พงษ์ศักดิ์ จ.สระแก้ว SSMK000019344 Kerry-ems
2017-06-17 00:00:00 คุณ รณชัย จ.อุบลราชธานี SSMK000019343 Kerry-ems
2017-06-16 00:00:00 คุณ สมชาย จ.นนทบุรี SSMK000019156 Kerry-ems
2017-06-16 00:00:00 คุณ สันทัด จ.อุดรธานี SSMK000019125 Kerry-ems
2017-06-16 00:00:00 คุณ ยศพล จ.บุรีรัมย์ SSMK000019124 Kerry-ems
2017-06-15 00:00:00 คุณ โอภาส จ.นครปฐม SSMK000018976 Kerry-ems
2017-06-13 00:00:00 คุณ บัญชา จ.เพชรบูรณ์ SSMK000018635 Kerry-ems
2017-06-13 00:00:00 คุณ ดนัย จ.อุดรธานี SSMK000018634 Kerry-ems
2017-06-13 00:00:00 คุณ สิริภพ จ.ลำปาง SSMK000018637 Kerry-ems
2017-06-13 00:00:00 คุณ ชนัตถ์ จ.บุรีรัมย์ SSMK000018636 Kerry-ems
2017-06-12 00:00:00 คุณ กันยา จ.บุรีรัมย์ SSMK000018420 Kerry-ems
2017-06-12 00:00:00 คุณ ทรงพล จ.อุดรธานี SSMK000018419 Kerry-ems
2017-06-10 00:00:00 คุณ ณรงค์ฤทธิ์ จ.กำแพงเพชร SSMK000018196 Kerry-ems
2017-06-10 00:00:00 คุณ ประไพ จ.นครราชสีมา SSMK000018195 Kerry-ems
2017-06-09 00:00:00 คุณ พลวัฒน์ จ.นครราชสีมา SSMK000018087 Kerry-ems
2017-06-09 00:00:00 คุณ ทาดา จ.นครราชสีมา SSMK000018085 Kerry-ems
2017-06-09 00:00:00 คุณ สง่า จ.ตาก SSMK000018084 Kerry-ems
2017-06-07 00:00:00 คุณ ภิรมย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ SSMK000017762 Kerry-ems
2017-06-07 00:00:00 คุณ บุญชอบ จ.พิจิตร SSMK000017761 Kerry-ems
2017-06-07 00:00:00 คุณ ณิชมน จ.ชัยภูมิ SSMK000017760 Kerry-ems
2017-06-06 00:00:00 คุณ ราชันต์ จ.กำแพงเพชร SSMK000017549 Kerry-ems
2017-06-06 00:00:00 คุณ พงศภัค จ.อำนาจเจริญ SSMK000017548 Kerry-ems
2017-06-06 00:00:00 คุณ ทรงพล จ.อุทัยธานี SSMK000017547 Kerry-ems
2017-06-05 00:00:00 คุณ พงษ์ธวัช จ.สกลนคร SSMK000017292 Kerry-ems
2017-06-03 00:00:00 คุณ นรินทร์ จ.ระยอง SSMK000016913 Kerry-ems
2017-06-03 00:00:00 คุณ วิเชียร จ.อุบลราชธานี SSMK000016912 Kerry-ems
2017-06-03 00:00:00 คุณ อารีรัตน์ จ.นครราชสีมา SSMK000016911 Kerry-ems
2017-06-02 00:00:00 คุณ เข็มชัย จ.ราชบุรี SSMK000016645 Kerry-ems
2017-05-31 00:00:00 คุณ เอกชัย จ.ฉะเชิงเทรา SSMK000016494 Kerry-ems
2017-05-30 00:00:00 คุณ ดนัย จ.อุดรธานี 27844102 Kerry-ems
2017-05-30 00:00:00 คุณ สรรเพชร จ.นครราชสีมา 27844103 Kerry-ems
2017-05-29 00:00:00 คุณ จ่าสิบตรีประสิทธิ์ จ.สระแก้ว SSMK000015672 Kerry-ems
2017-05-29 00:00:00 คุณ พงษ์พิทัก จ.กรุงเทพมหานคร SSMK000015671 Kerry-ems
2017-05-25 00:00:00 คุณ อานนท์ จ.พิษณุโลก SSMK000015368 Kerry-ems
2017-05-25 00:00:00 คุณ สุบิน จ.สุรินทร์ SSMK000015369 Kerry-ems
2017-05-24 15:40:00 คุณ ธวัชชัย จ.นครราชสีมา SSMK000015112 Kerry-ems
2017-05-24 00:00:00 คุณ อารีรัตน์ จ.นครราชสีมา SSMK000015001 Kerry-ems
2017-05-24 00:00:00 คุณ บัญชา จ.เพชรบูรณ์ SSMK000015000 Kerry-ems
2017-05-23 00:00:00 คุณ เสาวณี จ.บุรีรัมย์ SSMK000014999 Kerry-ems
2017-05-22 00:00:00 คุณ กวินสิทธิ์ จ.เพชรบูรณ์ SSMK000014823 Kerry-ems
2017-05-22 00:00:00 คุณ จิราพัชร จ.ลพบุรี SSMK000014715 Kerry-ems
2017-05-04 16:50:00 คุณ ลำใย จ.ขอนแก่น SSMK000013258 Kerry-ems
2017-05-04 16:50:00 คุณ อัชรินทร์ จ.เชียงราย SSMK000013257 Kerry-ems
2017-04-28 00:00:00 คุณ วิชิต จ.ร้อยเอ็ด SSMK000012660 Kerry-ems 042017000002
2017-04-25 15:46:00 คุณ เอนก จ.ปทุมธานี SSMK000012337 Kerry-ems
2017-04-24 16:38:00 คุณ บัญชา จ.เพชรบูรณ์ SSMK000012252 Kerry-ems
2017-04-20 00:00:00 คุณ สมคิด จ.กาฬสินธุ์ SSMK000011822 Kerry-ems
2017-04-20 00:00:00 คุณ ประสาท จ.ชลบุรี SSMK000011821 Kerry-ems
2017-04-20 00:00:00 คุณ พิศิษฐ์ จ.นครสวรรค์ SSMK000011823 Kerry-ems
2017-04-18 00:00:00 คุณ สุริยา จ.ขอนแก่น SSMK000011600 Kerry-ems
2017-04-18 00:00:00 คุณ วิชิต จ.มหาสารคาม SSMK000011601 Kerry-ems
2017-04-08 00:00:00 คุณ ทวีศักดิ์ จ.มหาสารคาม SSMK000010943 Kerry-ems
2017-04-07 00:00:00 คุณ บัญชา จ.เพชรบูรณ์ SSMK000010944 Kerry-ems
2017-04-03 00:00:00 คุณ เข็มชัย จ.ราชบุรี SSMK000010427 Kerry-ems
2017-04-03 00:00:00 คุณ โสภิดา จ.อุบลราชธานี SSMK000010429 Kerry-ems
2017-04-03 00:00:00 คุณ วิโรจน์ จ.ชลบุรี SSMK000010428 Kerry-ems
2017-03-28 00:00:00 คุณ สมชาย จ.สมุทรปราการ SSMK000009760 Kerry-ems
2017-03-27 00:00:00 คุณ นิคม จ.นครราชสีมา SSMK000009655 Kerry-ems
2017-03-27 00:00:00 คุณ วิชัย จ.กรุงเทพมหานคร SSMK000009656 Kerry-ems
2017-03-25 00:00:00 คุณ สุบัญชา จ.นครราชสีมา SSMK000009501 Kerry-ems
2017-03-23 00:00:00 คุณ พรรณชิตา จ.อุทัยธานี SSMK000009286 Kerry-ems
2017-03-22 00:00:00 คุณ เทวฤทธิ์ จ.สระบุรี SSMK000009229 Kerry-ems
2017-03-20 00:00:00 คุณ พงศ์ภัค จ.อำนาญเจริญ SSMK000008769 Kerry-ems
2017-03-20 00:00:00 คุณ อารยา จ.นครราชสีมา SSMK000008768 Kerry-ems
Powered by MakeWebEasy.com