ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
คุณ อัชรินทร์ จ.เชียงราย SSMK000013257 Kerry-ems May 04, 2017
คุณ วิชิต จ.ร้อยเอ็ด SSMK000012660 Kerry-ems Apr 28, 2017 042017000002
คุณ เอนก จ.ปทุมธานี SSMK000012337 Kerry-ems Apr 25, 2017
คุณ บัญชา จ.เพชรบูรณ์ SSMK000012252 Kerry-ems Apr 24, 2017
คุณ สมคิด จ.กาฬสินธุ์ SSMK000011822 Kerry-ems Apr 20, 2017
คุณ ประสาท จ.ชลบุรี SSMK000011821 Kerry-ems Apr 20, 2017
คุณ พิศิษฐ์ จ.นครสวรรค์ SSMK000011823 Kerry-ems Apr 20, 2017
คุณ สุริยา จ.ขอนแก่น SSMK000011600 Kerry-ems Apr 18, 2017
คุณ วิชิต จ.มหาสารคาม SSMK000011601 Kerry-ems Apr 18, 2017
คุณ ทวีศักดิ์ จ.มหาสารคาม SSMK000010943 Kerry-ems Apr 08, 2017
คุณ บัญชา จ.เพชรบูรณ์ SSMK000010944 Kerry-ems Apr 07, 2017
คุณ เข็มชัย จ.ราชบุรี SSMK000010427 Kerry-ems Apr 03, 2017
คุณ โสภิดา จ.อุบลราชธานี SSMK000010429 Kerry-ems Apr 03, 2017
คุณ วิโรจน์ จ.ชลบุรี SSMK000010428 Kerry-ems Apr 03, 2017
คุณ สมชาย จ.สมุทรปราการ SSMK000009760 Kerry-ems Mar 28, 2017
คุณ นิคม จ.นครราชสีมา SSMK000009655 Kerry-ems Mar 27, 2017
คุณ วิชัย จ.กรุงเทพมหานคร SSMK000009656 Kerry-ems Mar 27, 2017
คุณ สุบัญชา จ.นครราชสีมา SSMK000009501 Kerry-ems Mar 25, 2017
คุณ พรรณชิตา จ.อุทัยธานี SSMK000009286 Kerry-ems Mar 23, 2017
คุณ เทวฤทธิ์ จ.สระบุรี SSMK000009229 Kerry-ems Mar 22, 2017
คุณ พงศ์ภัค จ.อำนาญเจริญ SSMK000008769 Kerry-ems Mar 20, 2017
คุณ อารยา จ.นครราชสีมา SSMK000008768 Kerry-ems Mar 20, 2017
ชื่อลูกค้า : คุณ อัชรินทร์ จ.เชียงราย
Tracking number : SSMK000013257
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 04, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ วิชิต จ.ร้อยเอ็ด
Tracking number : SSMK000012660
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 28, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042017000002
ชื่อลูกค้า : คุณ เอนก จ.ปทุมธานี
Tracking number : SSMK000012337
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 25, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ บัญชา จ.เพชรบูรณ์
Tracking number : SSMK000012252
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 24, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ สมคิด จ.กาฬสินธุ์
Tracking number : SSMK000011822
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 20, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ ประสาท จ.ชลบุรี
Tracking number : SSMK000011821
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 20, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ พิศิษฐ์ จ.นครสวรรค์
Tracking number : SSMK000011823
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 20, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ สุริยา จ.ขอนแก่น
Tracking number : SSMK000011600
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ วิชิต จ.มหาสารคาม
Tracking number : SSMK000011601
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ ทวีศักดิ์ จ.มหาสารคาม
Tracking number : SSMK000010943
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 08, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ บัญชา จ.เพชรบูรณ์
Tracking number : SSMK000010944
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 07, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ เข็มชัย จ.ราชบุรี
Tracking number : SSMK000010427
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ โสภิดา จ.อุบลราชธานี
Tracking number : SSMK000010429
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ วิโรจน์ จ.ชลบุรี
Tracking number : SSMK000010428
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 03, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ สมชาย จ.สมุทรปราการ
Tracking number : SSMK000009760
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 28, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ นิคม จ.นครราชสีมา
Tracking number : SSMK000009655
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 27, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ วิชัย จ.กรุงเทพมหานคร
Tracking number : SSMK000009656
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 27, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ สุบัญชา จ.นครราชสีมา
Tracking number : SSMK000009501
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 25, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ พรรณชิตา จ.อุทัยธานี
Tracking number : SSMK000009286
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 23, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ เทวฤทธิ์ จ.สระบุรี
Tracking number : SSMK000009229
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 22, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ พงศ์ภัค จ.อำนาญเจริญ
Tracking number : SSMK000008769
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 20, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ อารยา จ.นครราชสีมา
Tracking number : SSMK000008768
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 20, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
Powered by MakeWebEasy.com