Promotion

รีบเลยจ้า !! "โปรโมชั่นชุดอ้อยผู้จัดการมัน" ต้อนรับหน้าฝน!!! เริ่มตั้งแต่วันนี้ "วันแรงงานแห่งชาติ" 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ให้กับ "พี่น้องชาวไร่อ้อย ปลูกอ้อย และพี่น้อง FCผู้จัดการมัน"

รีบเลยจ้า!! "โปรโมชั่นชุดมันสำปะหลังผู้จัดการมัน" ต้อนรับหน้าฝน!!! เริ่มตั้งแต่วันนี้ "วันแรงงานแห่งชาติ" 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562