ผู้จัดการมัน "งานเสวนาศักยภาพและอนาคตตลาดมันสำปะหลังประเทศไทยเพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน"

Last updated: 29 พ.ค. 2560  |  549 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผู้จัดการมัน "งานเสวนาศักยภาพและอนาคตตลาดมันสำปะหลังประเทศไทยเพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน"

บริษัท ผู้จัดการมัน จำกัดได้รับเชิญเข้าร่วมประ ชุมรับฟัง "งานเสวนาศักยภาพและอนาคตตล าดมันสำปะหลังประเทศไทยเพื่ อพัฒนาเกษตรกรไทยให้ก้าวไกล อย่างยั่งยืน" โครงการแปรรูปมันสำปะหลังแล ะผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรมอาหา รเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร ชุมชน วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องเยาวมาลย์ ชั้น7 โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จังหวัดกำแพงเพชร หน่วยงานกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์