จากใจ "ผู้ชายของของจริง" ผู้จัดการมัน

Last updated: 29 พ.ค. 2560  |  925 จำนวนผู้เข้าชม  | 

จากใจ "ผู้ชายของของจริง" ผู้จัดการมัน

จากใจ “ผู้ชายขายของ” “ขายของ”... ของความคิดเห็น ใต้คลิปผู้จัดการมันวันนี้ “เลิกเชื่อได้แล้ว EP.1 “เขาว่า” ปลูกมันคอนโด ควั้นตา ปาดตา เพิ่มผลผลิต” ก่อนอื่นผู้จัดการมันต้องขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ในทุกความคิดเห็นที่มีให้กับผู้จัดการมันที่ผ่านมาทุกท่าน...

ตลอดจนความคิดเห็นในวันนี้ กับมุมมองภาพที่เห็น และการตัดสินใจในสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ชื่อว่า “ผู้จัดการมัน” นำเสนอเผยแพร่เรื่องราวการทำเกษตรและการปลูกมัน ที่เกิดจากประสบการณ์และการลงมือทำ ว่าสิ่งที่เค้าทำ และนำเสนอนั้น คือการ “ขายของ”

เมื่อก่อนผมยอมรับว่า...ผมก็คนหนึ่งที่เชื่อคำ “เขาว่า” แต่ปัจจุบันนี้ผม “เลิกเชื่อเขาว่าแล้ว” เพราะผมได้ลงมือ ทำมันด้วยตัวผมเอง คลิปนี้เช่นเดียวกัน “ผมยอมทำ ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรผมยอมรับมัน เพื่อที่ต่อไปผมจะไม่ต้องเชื่อที่ “เขาว่า” อีกต่อไป ให้มันหมด และออกไปจากใจของผม เพราะ ผมได้ทำมันแล้ว และผมทำมันแล้วไม่ได้ผล พี่น้องอย่าทำเลย ผมไม่อยากให้พี่น้องต้องเสียเวลา กับสิ่งที่พี่น้องลงแรง และลงทุนทำไปทั้งหมด

แต่...ถ้ามีพี่น้องคนไหนที่เขาทำตามทฤษฎีเหล่านี้แล้ว เขาประสบความสำเร็จจริงผมก็ยินดีกับเขาด้วยจากใจจริง” ทุกความคิดเห็นที่เขียนถึงผู้จัดการมัน ทุกมุมมองความรู้สึก ผู้จัดการมันได้อ่านทุกข้อความ หากมีสิ่งไหนที่เราเห็นว่า จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเราก็จะนำมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆ และ... “ไม่เป็นไรที่พี่น้องจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือจะเข้าใจในสิ่งที่ ผู้จัดการมันกำลังทำอยู่นั้นว่าเป็นอย่างไร”

เพราะเราทุกคนนั้นมีความคิดเห็นเป็นของตนเอง ผู้จัดการมันรับฟังทุกความคิดเห็น ทุกความคิดเห็นเป็นแรงผลักดันและกำลังใจ ทำให้มีแรงคิดและทำงาน เพื่อพี่น้องเกษตรกร และพี่น้องที่ปลูกมันสำปะหลังต่อไป แต่ถ้า...ในวันนี้พี่น้องจะมองและเห็นว่า ผู้จัดการมัน “ขายของ” ก็ไม่เป็นไรจริง ๆ...

ผู้จัดการมันยอมรับว่า...ทุกวันนี้ “ขายของ” เพราะถ้าวันนี้...ผู้จัดการมัน “ไม่ขายของ” ผู้จัดการมันจะอยู่อย่างไร... ผู้จัดการมันก็คือ คนธรรมดา ๆ คนหนึ่ง ซึ่งต้องใช้ชีวิต ดำเนินชีวิตเหมือนกับคนอื่นทั่ว ๆ ไป มีครอบครัว มีภาระหน้าที่ ที่ต้องดูแล มีพี่น้องเกษตรกรพี่น้องปลูกมันที่รัก มีงานที่รัก มีความตั้งใจและทุ่มเททำงาน เกี่ยวกับการทำเกษตรและการปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งต้องการให้ความรู้และงานวิจัยพัฒนาที่ได้ นำมาใช้และช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้จริง

ถ้าวันนี้ “ขายของ” แล้วพี่น้องเกษตรกรมีทักษะ ความรู้ เกี่ยวกับด้านการทำเกษตรการปลูกมันเพิ่มขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น มีความสุขในครอบครัว มีแนวคิดแนวทางทางเลือกการดำเนินชีวิต ด้านการเกษตรหลาย ๆ ทาง จากที่เคยทำมา และที่เป็นอยู่อย่างมีระบบมากขึ้น...

ในวันนี้ไม่ว่าพี่น้องจะเรียกผมว่าอย่างไร “ผมยอมรับมัน” พี่น้อง “ซื้อของ” จากผู้ชาย “ขายของ” คนนี้แล้ว ชีวิตครอบครัวอยู่ในไร่มีแต่ภาพ “รอยยิ้ม ความสุข” กับอาชีพเจ้านายตัวเอง “อาชีพเกษตร” มีความเข้าใจในหลักการทำเกษตร จะทำน้อยได้มาก หรือจะทำมากก็ได้มาก พี่น้องก็สามารถอยู่ได้ด้วย ตัวพี่น้องเองพึ่งพาตนเองได้

นี่คือสิ่งที่ ผู้ชาย “ขายของ” คนๆ นี้ต้องการเห็นจากพี่น้องเกษตรกรไทย... วันนี้หากพี่น้องเกษตรกรมีความเข้าใจหลักพื้นฐาน ของการทำเกษตรแล้วสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ ผมก็พอใจแล้ว...

ความรู้เรื่องราวที่นำมาถ่ายทอดหลายคลิปหลายเรื่องราว ที่นำมาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนั้นเป็น “เกษตรกรตัวอย่าง” ที่ได้นำความรู้จากการศึกษาเรียนรู้จากผู้จัดการมันลงมือทำ ตามอย่างมีระบบ ผลที่ได้นั้นจึงเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง จากแปลงของพี่น้องเกษตรกรที่ปฏิบัติและลงมือทำ การเกษตรปลูกมันสำปะหลังด้วยตัวของพี่น้องเกษตรกร ตัวอย่างจริง ๆ อย่างมีระบบด้วยระบบผู้จัดการมัน จึงนำเรื่องราวมาบอกเล่าแชร์ประสบการณ์ตรงให้กับ พี่น้องเล่าสู่กันฟัง...

ผู้จัดการมันคือ “ผู้ชายธรรมดา ๆ คนหนึ่งที่มีใจรัก ด้านการทำเกษตรและการปลูกมันสำปะหลังมีความตั้งใจ ลงมือศึกษาวิเคราะห์วิจัยและลงมือทำปฏิบัติด้วยตนเอง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อต้องการช่วยเหลือ พี่น้องเกษตรกรให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งต้องสามารถทำได้จริง”

พี่น้องสามารถติดตามงานของผู้ชายคนนี้ ที่ชื่อ “ผู้จัดการมัน” ต่อไปว่าเป็นอย่างไร เพราะผู้ชายคนนี้บอกกับพี่น้องเสมอว่า “ไม่เป็นไรครับ ไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ผมพูด และเรื่องราวที่ผมกำลังนำเสนอจนกว่า พี่น้องจะได้ลงมือทำด้วยตัวของพี่น้องเอง แล้วพี่น้องค่อยเชื่อในสิ่งที่ผมพูด

ส่วนเรื่องที่ พี่น้องนั้นจะตัดสินใจทำหรือไม่ทำนั้น ก็เป็น อีกเรื่องหนึ่งครับพี่น้อง แล้วแต่พี่น้องครับ” “คำตอบ” ของผู้ชาย “ขายของ” คนนี้

คงไม่มีคำพูดอะไรมากมายไปกว่าคำพูดเดิมที่พูดเสมอ ด้วยรอยยิ้มกับคำว่า ไม่เป็นไร... “ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณพี่น้องทุก ๆ ท่านจากใจ” ที่เสียสละเวลาติดตามงานของผู้ชายธรรมดา ๆ บ้าน ๆ คนหนึ่งที่ชื่อว่า “ผู้จัดการมัน” เพราะ “ของเค้ามีเยอะและดีจริง ของเค้าเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรจริง ของเค้าให้กับพี่น้องเกษตรกรจริง ๆ” เค้าจึงได้ชื่อว่า... “ผู้ชายขายของจริง”...ผู้จัดการมัน ขอบคุณค่ะ
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้